nr 1 - uważność

czytaj

nr 2 - odwaga

o autorkach